Redpill.

Inledning

SKLadress är en vidareutveckling och anpassning av SugarCRM, licensierad som öppen programvara (Open Source), för att passa Sveriges Kommuner och Landstings -SKL- behov. Vidareutvecklingen och anpassningen har genomförts av Redpill AB.

Rättigheter

Den Engelska texten nedan utgör ett utdrag från den licens vilken SugarCRM distribueras under. Läs hela licensen här.

SugarCRM Public License 1.1.3 - Exhibit A
The contents of this file are subject to the SugarCRM Public License Version 1.1.3
("License"); You may not use this file except in compliance with the 
License. You may obtain a copy of the License at http://www.sugarcrm.com/SPL

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is: SugarCRM Open Source The Initial Developer of the Original Code is SugarCRM, Inc. Portions created by SugarCRM are Copyright (C) 2004 SugarCRM, Inc.; All Rights Reserved. Contributor(s): Redpill AB: Fredrik Fall, Joakim Abel, Carl J Antonsson

Om Redpill AB

Redpill AB är Skandinaviens första bolag som helt fokuserat på leveranser och tjänster kring öppen programvara. Vi och vårt nätverk av Redpill Partners tillhandahåller strategisk rådgivning, förstudier, anpassning och utveckling av öppen programvara, implementering samt support. Vi erbjuder våra kunder en kostnadseffektiv väg för att dels utnyttja öppen programvara för att utveckla nya tjänster och processer, både inom och utanför organisationen, dels successivt ersätta proprietära produkter med program och komponenter baserade på öppen programvara. Redpill och våra partners har konsulter som är certifierade och inte sällan även aktiva utvecklare i kärnan av olika öppen källkods- projekt, vilket garanterar hög kompetens samt tillgång till snabb och effektiv support. Är du redan intresserad av öppen källkod som ett alternativ har du nog redan kommit till frågan "vem tar ansvar?" Vår idé är precis så enkel: Vi tar ansvar!

Redpill AB etablerades 2003 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Karlstad. Redpill AB JBoss Authorized Service Partner i Sverige och ett av de bolag som tecknat ramavtal med Statskontoret om leverans av produkter och tjänster kring öppen programvara inom ramen för Programvaror och tjänster 2004

Vill du läsa mer om öppen källkod, besök då gärna www.redpill.se